Fundacja Żywności Funkcjonalnej została utworzona 17 września 2019 r.

Głównym celem Fundacji jest rozwój nowej specjalności gospodarczej Polski poprzez budowę systemu certyfikacji, produkcji, przetwórstwa, handlu i eksportu żywności funkcjonalnej oraz podniesienie stanu zdrowotnego polskiego społeczeństwa poprzez zmianę tendencji żywieniowych.